кликнете на образа за да гледате видеото


Global Peace Tour

United Nations

World Summit

Character Education

Peacemakers

MEPI
gravatar

Федерацията за мир: ПРИНИЦПИ НА МИРАUPF Федерацията за Вселенски Мир
Dr. Thomas Walsh
Д-р Томас Уолш, Генерален секретар на UPF, говори за Федерацията за вселенски мир и нейната визия за по-добръ свят.


МОЛИТВИ ЗА МИР - ФВМ, Асамблея 2007


Представители на различни религии предлагат своите молитви за мир. Федерацията за мир е в крайния етап за поставянето на пътя-модел за постигането на траен мир в света. Президентът на Нигерия, Умари Ар'адуа: "Вярваме, че ако Федерацията за Мир се развива това ще помогне и на нашите нации." Президента на Коста Рика, Оскар Санчес: "Поздравявам Федерацията за мир... че събира толкова много отдадени лидери, да споделят идеи и засилят вдъхновението за работа към постигането на мир". Сенатор, Хилари Клинтън, "Аплодирам Федерацията за мир, за създадената глобална мрежа от индивиди и организации отдадени за постигането на мир..."

Коренните причини на конфликтите (1 част)
Phillip Schanker
В "Коренните причини на конфликтите", Филип Шенкър очертава основните практики необходими за един по-мирен свят...
Dr. Thomas Walsh
Д-р Томас Уолш, Генерален секретар на UPF, говори за Федерацията за вселенски мир и нейната визия за по-добръ свят

Бог, човешката отговорност и Духовния свят (1 част)
Mr. Jack Corley
От конференция във Вашингтон - над 350 международни делегати се събраха да дискутират и изучават коренните причини на конфликтите...

Коренните причини на конфликтите (1 част)
Phillip Schanker
В "Коренните причини на конфликтите", Филип Шенкър очертава основните практики необходими за един по-мирен свят...

Приниципи на възстановяването (1 част)
William Lay
In Principles of Peace, Reconciliation and Restoration, Mr. Lay outlines fundamental practices that are a framework of a more peaceful world...

ООН; Обединените нации и одвъд
Изпълниха ли ООН целта на основаването си?
Доколко ООН изпълняват целите с които организацията е създадена и в какво може да се очаква развитие и подобрени

Прочетете в други страници:

.

Свържете се с нас за повече информация:

църква на обединението, обединителна църква, сун мюнг муун, империята на мун, силата на мисълта думите любовта, мотода силва, гледане на ръка

Семейна Федерация
За страницата

Други сайтове


За контакт

FFWPU, Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН.


  • Not all articles are redacted yet!