кликнете на образа за да гледате видеото


Global Peace Tour

United Nations

World Summit

Character Education

Peacemakers

MEPI
gravatar

Теория на изкуствотоИзкуството:
ЕСЕНЦИЯ НА КУЛТУРАТА

Културата е свързана с различни човешки дейности като икномиката, образование, религия, наука и изкуство, от които най-важна е изкуството. С други думи, изкуството е есенцията на културата.

Декадентното изкуство създава декадентна култура. Следователно, за да създадем нова култура, трябва да се възстанови и изкуството. Затова имаме нужда от нова теория на изкуството.

Всяка една нова епоха в историята е била предшествана от нов дух в изкуството. Например, по време на Ренесанса художниците са играли водеща роля. Също така по време на комунистическите революции огромно значение са имали хората на изкуството. Затова, за да се създаде нова култура, на първо място трябва да се създаде ново изкуство.

Да вземем за пример ролята на изкустовото по времето на комунизма. Комунистическото изкуство се нарича „социалистически реализъм”. То има за цел да покаже противоречията в капиталистическото общество и да поведе хората към революция. С падането на комунизма, социалистическият реализъм също изчезна. Но поради това, че се базира на диалектическия и историческия материализъм, то може лесно да се разпространи в свободните общества, чиито философски основи са слаби. Затова новата теория на изкуството трябва да е по-добра от тази на социалистическия реализъм.

С цел установяването на един нов свят, в който да отпаднат бариерите и предразсъдаците между хората Обединителната философия дава една нова теория на изкуството. Обединителната теория се появява благодарение на ученията и дейноста на Д-р Сан Мьон Мун. Тя полага теоретична основа за установяването на една нова световна култура; Култура на сърцето, любовта, разбирателството и мира на всички хора.

За разлика от повечето изкуства които предизвикват критика и конфликт, Обединителната теория стимулира първоначалната добра природа у човека и страмежа му към красота, истина и добро. Така вместо раздори тя се стреми да изкорени исторически натрупаните предразсъдаци, неприязън и омраза, като вместо това ни учи да изпитваме радост да живеем за и със другите и ценим различията и разнообразието. В същото време тя ясно издига моралните и семейните общочовешки ценности, които са основата за добри индивиди, здрави семейства и мирно общество.

Прочетете в други страници:

.

Свържете се с нас за повече информация:

църква на обединението, обединителна църква, сун мюнг муун, империята на мун, силата на мисълта думите любовта, мотода силва, гледане на ръка

Семейна Федерация
За страницата

Други сайтове


За контакт

FFWPU, Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН.


  • Not all articles are redacted yet!