кликнете на образа за да гледате видеото


Global Peace Tour

United Nations

World Summit

Character Education

Peacemakers

MEPI
gravatar

Визия за Нов Свят: СВЕТЪТ НА МИР, ХАРМОНИА И ЛЮБОВВизията и Мисията на Нацията на Космическия Мир и Единство

проекти за мир | анализи | култура | ванга


Д-р Чонг Хуан Куак

В тази книга доктор Куак очертава визията за изграждането на един нов свят - светът в който всички мечтаем да живеем. Той очертава реалните проблеми, методите за тяхното разрешаване и целите които човечеството трябва да си постави за изграждането на един по-добър, щастлив, свободен и мирен свят. В тази визия той дава доста странен, но и интересен поглед върху теологическия изглед и цел на историята - като история започнала по погрешен модел на семейни и обществени взаимоотношения която трябва да намери своя завършек в изграждането на истински, здрави, както в психологическо така и морално отношение, семейни модели. В основата на визията която д-р Куак представя е разбирането на д-р Сан Мьон Муун, че семейството е в основата на здравото общество и на идеалния свят.

Промените в днешния свят

1) Промени в Идеологията
Д-р Сан Мьон Мун подчертава, че “Философиите и Идеологиите не могат да бъдат напълно преодолени без философия и идеология от по-високо измерение.”

Стратегиите се променят с промяната на епохата и сега комунистическата революция премина от политическия в културния живот. Тя тихо променя мисленето на хората. Разрушава съществуващите ценности, авторитети, традиции, и всички исторически модели.

С други думи нищо не се е променило относно комунизма, отричащ Бог и проповядващ човешкото освобождение на базата на материализма. Само дето той се премести от структурите на политическите и икономическите бариери във нашия живот и култура и започна да променя обществото.

2) Промени в Технологиите
От аграрна индустрия, обществото премина в индустрията на производството, и най-накрая в индустрия на обслужването. Днес ние можем да преминем отвъд времето и пространството, свързани чрез Интернет по въздуха. Това е епоха на глобализация, която надхвърля времето и пространството толкова бързо и влиятелно.

Тази глобализация е опонирана от комунистите и защитниците на неразвитите страни, но опозицията е незначителна. Сега светът е ръководен от глобалното предприемачество. Икономическата глобализация минава отвъд нациите и следва печалбите, така че не може да бъде спряна. Светът оперира с център оста на икономиката.

Развитието на биотехнологиите освобождава хората от болести и поставя нови предизвикателства в неизследвани области. Роботизираната индустрия може да доведе до освобождаване от труд. Роботи могат да работят на опасни за човека места... роботите могат да донесат края на физическия труд. Авиацията донесе революция на транспорта за хора и блага.

3) Промени в Обществото и Културата
Поради всички тези промени и обществото и културата се променят. В епохата на студената война националния суверенитет и територия бяха най-важни, но сега глобализацията става по важна. Нациите сключват договорености с други нации в рамките на различни организации. Такива са; Международния Монетарен Фонд, Световната Организация по Търговията, Организация за Икономическо Коопериране и Развитие, Спогодбата за Свободна Търговия, те минават отвъд националната политика и икономика, повлиявайки цялото общество

Ако в миналото политическите, идеологически и националната отбрана бяха основните проблеми, то сега сме изправени пред проблеми със околната среда, гладът, семейството, религията, възрастните, и женските въпроси.

Ако в миналото цялото общество бе конфронтирано на комунизма базиран на материализма и капитализма базиран на теизма, то сега откриваме конфликтния аспект между комплектността и плурализма. Кой е повече наляво и кой по-надясно е вече трудно да се определи и от политически въпрос минава повече в сферата на търсене на универсалните ценности за хората и обществото

Заключение
Ние трябва да разберем промените и променим себе си, защото ние носим отговорността да субстанциализираме Волята на Небесния Баща и Истинските Родители и да водим промените в обществото в правилното направление.

Края на епохата на материализъм

Настоящата епоха на материализъм трябва да отстъпи на новата епоха на духовност, основана на неегоистичното служене и живот за другите, вярва преп. Мун. Той осъзнава, че тази трансформация не може да бъде осъществена единствено чрез религията или с политически и икономически реформи. По скоро, всички области на човешките постижения трябва да обединят усилия и осигурят духовното, моралното и интелектуалното лидерство необходимо в тази епоха.

По тази причина постиженията на д-р Муун не се ограничават до рамките на религията, а обхващат всички области: образование, философия, наука, религия, медии, изкуства, технологии, взаимопомощ, околната среда, международните афери, семействата, женските и детските права. Названията на организациите които той основава повторно включват думните "световен мир", отразявайки неговата основна мотивация да установи Божия идеал. Всяка от тези организации допринася по накакъв начин към реализирането на идеала за един обединен, мирен свят с център Бог.

Грандиозна и възвишена визия

Много приемат за невероятно това, че д-р Мун започва толкова много дейности и постига такива солиди резултати. Постиженията му растът благодарение на неговата грандиозна визия. Неговото мислене минава отвъд бариерите на обикновенното мислене. Той мисли дори за плодовете които неговите действия ще донесат стотици, дори хиляди години в бъдещето. Как хората да възстановят истинската си връзка с Бог? Как да се премахнат тъмните облаци на грях и зло подчиняващи човечеството в егоистични отношения и разрушителни действия, които ни обичат на непрестанна мизерия? Как да откием пътя към истинак любов и хармония и създадем небесното царство на мир на земята? След години страдание и търсене преп. Мун разкрива фундаменталните закони които могат да изведът човечеството от настоящата тъмнина в един по-светъл свят. Неговите постижения са още по-невероятни имайки в предвид преследването на което е подложен.

Аз мога чистосърдечно да заявя, че силата която го тласка напред е истинската любво. Д-р Муун истински обича Бог, който копнее най-много да види човечеството, Неговите деца, да живеят в мир. Той разбира Божието сърце на болка и тъга наблюдавайки дацата Му да живеят в мизерия, духовно осакатени, заклещени в егоистични стремежи които ги водят надолу и блокират реализирането на техните надежди и мечти. Сан Мьон Муун иска да утеши Божието сърце, така както всяко преданно дете би желало да успокои своя страдащ родител. Едва ли в историята на човечеството е имало друг с такова дълбоко отношение към Твореца и разбиране на Неговото сърце. Преп. Муун наистина обича Бог, познава Неговото сърце и работи за да Го освободи. Той се чувства оговорен като родител за гладните, подтиснатите и бедните... и с решителност поема действия да разреши тези ситуации дори с които другите но могат да си представят да се заемат. Без колебание той обича дори тези индивиди и групи които го преследваха през годините. Защо? Като истински родител той знае, че те го опонират от незнание.

Президентът на Замбия (1964-91), К.Д.Каунда, нарича д-р Муун "Пророк на нашето време". , Движението на преп. Муун е наречено, „Най-успешната нова религия на миналия век” от Изпълнителния директор, на Института за изучаване на Американските религии, Гордън Мелтън. Вестник Ню Йорк Таймс го нарича „Пророк”, „Горящ храст не нуждещ се от плочи” Съжалявам, че не мога по-пълно да представя грандиозните постижения на преп. Муун. Надявам се читателите да изучат по-дълбоко неговата философия, личност и начин на живот. Наистина той е Цар на Мира.

Идва края на историята на злото

Веднъж след като Бог е коронован като Цар на Мира (коронация която преп. Мун извършва за да предаде целия си фундамент като основа на която Бог най-накрая да има фундамента и авторитета да управлява над този свят), всичкото зло на света с център Сатана, което управляваше хилядолетната история, ще загуби основата и оправданието за своето съществуване.

Когато доброто господство е установено след церемонията на коронация на Бог и Истинските Родители, може да се чудите, защо изглежда, че Сатана не губи силата си в този свят. Но трябва да премислите отново. Ще ви дам пример с едно дърво.

Ако току що сме изкоренили едно хилядолетно дърво. Въпреки че корените му са отрязани листата и клоните са все още зелени и живи. Понеже гледаме света с очите на грешните си навици, дървото ни изглежда зелено и живо. Но неговия живот е всъщност приключил. То няма корени. То ще изгние постепенно. Вие би трябвало да сте забелязали това досега.

Нека погледнем вчерашното събитие. Видни президенти на нации дойдоха да прославят и поздравят Истинските Родители (д-р и г-жа Мун) за рождения им ден. Времената се промениха. Вие трябва да видите нещата ясно. Не трябва да се страхувате от тези зелени листа на изкорененото дърво. Трябва да погледнете корените които са извадени от земята. Трябва да чувствате вдъхновение, задоволство и най-вече увереност за това кои сте вие. Епохата преди хилядолетието приключи и започна епохата след хилядолетието. Поради това трябва да сте горди със себе си като лидери на епохата на царството на мира.

Болката на Създателя ни

Още от времето на неподчинението на първите човешки предци, Божието сърце е било изпълнено с неизразима бока като родител който е бил отхвърлен от своите непокорни деца. От както преп. Мун осъзнава това преди десетилетия, той никога не е могъл да се моли без сълзи.

Небесния Татко е бил прескърбен поради факта, че Той никога не е имал 3 поколения чисти индивиди и семейства. Нашите благословени семейства трябва да пазят чиста кръвната линия 3 и 4 поколения (да няма изневяра и разводи). В същото време ние трябва да уважаваме човешките права (никога да не нараняваме другия). Трябва да знаем важността да пазим обществените пари и обществената мисия. Трябва също да имаме човешки взаимоотношения на хармония и единство. Това са детайлни инструкции дадени ни от Истинските Родители.

Нация на Космическия Мир и Единство ще се осъществи до 2012 година

Татко (преподобния Мун) ни даде отговорността на базата на подготвения фундамент. Сега е времето видимо да донесем резултати в района ни; съседството, обществото и нацията.

Трябва успешно да изпълним провидението преди 2012 година (да се възстанови поне една нация модел). Всеки от нас трябва да се фокусира да създаде единство между духа и тялото. Всички благословени семейства трябва да достигнат семейно ниво на съвършенство и бъдат родови месии. Трябва да започнем ХДК движение за да възстановим обществото и спечелим небесната благословия за нацията. Когато физическия свят се промени с център Бог, духовния свят автоматически също ще изпълни своя провиденчески курс.

Това е всичко което трябва да знаете, за да разберете провидението. Разберете, че Бог е подготвил всичко за вас. Бог с търпение чака да започнете да действате на базата на учението на Татко.

Прочетете още: Светът на Бъдещето- Културата на сърцето ще промени светът, Световна магистрала ще промени коренно живота на планетата, Етика на Бъдещия свят.. бързия упадък на морала...Нова етика, Прокламация за Мир - Божието семейство и мирния свят

Прочетете в други страници:

.

Свържете се с нас за повече информация:

църква на обединението, обединителна църква, сун мюнг муун, империята на мун, силата на мисълта думите любовта, мотода силва, гледане на ръка

Семейна Федерация
За страницата

Други сайтове


За контакт

FFWPU, Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН.


  • Not all articles are redacted yet!