кликнете на образа за да гледате видеото


Global Peace Tour

United Nations

World Summit

Character Education

Peacemakers

MEPI
gravatar

Организации за Мир: КЪМ ЕДИН НОВ СВЯТД-р Мун е вдъхновил, основал и спонсорирал стотици организациите работещи усилено за спомагането на мира, диалога, разрешаването на конфликтите, изграждането на здрави семейства, възпитанието на децата и в крайна сметка изграждането на един мирен свят освободен от корупция, войни, и насилие.


Обща цел за постигането на Световен Мир
Повечето от организациите му се ползват със специален статут в ООН? Те не са религиозни, а в идеите и практиката си минават отвъд религиозните, национални, расови и културни бариери. Тяхната цел е практичното сплотяване усилията на всички за целта на мира и разрешаването на належащите проблеми на човечеството.

Снимка от учредяването на Европейския Съвет на Мира към Всемирната Федерация за Мир в ООН, Женева, 2006 г. На събитието присъстват учени, обществени, политически и религиозни лидерид от цяла европа.

В идейната основа на всички основани от д-р Мун организации е разбирането, че здравите семейства са основата за доброто общество и мирния свят. В семейството се възпитава съвеста, любовта и моралните добродетели на бъдещото поколение. Семейството е основата за разрешаването на всички социални проблеми. По тази причина Семейната Федерация за Световен Мир и Обединение е основната организация обединяваща неговите членове и последователи. Над 400 милиона са семействата участвали в международните брачни благословии целящи установяване културата на здрави семейства и премахването на националните, културни, расови и религиозни бариери между хората.

Световни миротворци (http://www.globalpeacemakers.org/)
Работи в междурелигиозни проекти за служба и обучение за миротворчество от 80-те години. Създава световна мрежа от миротворци през 2003г с цел създаване на уникални преживявания на миротворци и доброволци от всички религии, нации и култури. Тя е нестопанска организация, ръководена от доброволци целяща подпомагане на междурелигиозния диалог, чрез реално изграждане на мир чрез действия.

Надденоминационна и наднационална федерация за световен мир (http://www.iifwp.org/) ННФСМ е основана с надеждата за изграждане на свят, в който хора, култури, раси, религии и народи живеят заедно в хармония, взаимно уважение, сътрудничество и развитие. Тази идея за световен мир подхранва всички програми и дейности на ННФСМ.

Младежка Религиозна служба (http://www.rys.net/)
Програмите и са посветени на идеала за хуманитарна служба като духовна практика. Като демонстрираме отговорността си да подобрим живота на останалите членове на човешкото семейство, искаме да подчертаем нуждата от връзки и сътрудничество.

Служба за мир (http://www.serviceforpeace.org/)
Служба за мир събира общностите заедно да се отговори на нуждата от взаимна загриженост. Чрез своите проекти и образователни програми тя подготвя миротворци, които да доведат до дълготрайна промяна в света.

Световна асоциация на НПО (http://www.wango.org/)
САНПО е международна организация, обединяваща НПО от цял свят за каузата на мира и глобалното съжителство. САНПО доставя механизма и среща нуждите на НПО да се свързват, сътрудничат, споделят, вдъхновяват и да умножават приноса си за разрешаване на основните проблеми на човечеството.

ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА ВСЕЛЕНСКИ МИР (http://www.pecefedaration.org/)
Федерацията за Вселенски мир (Федерация за мир) е основана от преп. Мун и г-жа Мун на 12 септември 2005 г. Тя е глобален алианс, който обединява религиозни, академични, политически и обществени лидери и организации за каузата на мира, т.е. за единен свят, в който хората живеят заедно в хармония, сътрудничество и взаимен просперитет. още

Женска федерация за световен мир (http://www.wfwpu.org/)
ЖФСМ бе основана през 1992 г. за да обедини жените активно да подкрепят моралното образование и лечение на семействата и обществата ни. Сега е моментът жените да активно да се изправят за изграждането на нова епоха на мира.

Международна организация за победа над комунизма
Причина за много от критиките и обвиненията относно д-р Муун е ключовата му роля в падането на Комунизма. Вашингтон Таймс, основан от Сан Мьон Муун, обръща и САЩ, и Латинска америка и целия свят с информацията която изкарва за реалните зверства в Комунистическите страни. Дори Президент Рейган заявява, "Ние имахме желанието, но без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма."Също, Д-р Муун основава организация за победа над Комунизма и обучава милиони за заплахата от тази безбожна идеология, Марксизма, и тактиките на Комунистите.

Прочетете в други страници:

.

Свържете се с нас за повече информация:

църква на обединението, обединителна църква, сун мюнг муун, империята на мун, силата на мисълта думите любовта, мотода силва, гледане на ръка

Семейна Федерация
За страницата

Други сайтове


За контакт

FFWPU, Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН.


  • Not all articles are redacted yet!