кликнете на образа за да гледате видеото


Global Peace Tour

United Nations

World Summit

Character Education

Peacemakers

MEPI
gravatar

Спорта и мира: Пеле подкрепя д-р Муун

СПОРТА
В ПОДКРЕПА НА
СВЕТОВНИЯ МИР


Пеле, „Царя на Фудбола”, подкрепя д-р Мун в спортна инициатива за мир. Виждането на д-р Мун (Муун) е че враждуващите нации, класи, религии и раси е по-добре да се съревновават в спорта отколкото на бойното поле.
.
Футбола е естествен мост между култури, религии, раси, етнически групи и нации. Поради тази визия за футбола, като мощна обединителна и миротворна сила д-р Мун основа през 2002 Световната купа по футбол за мир.

Турнира (The Peace King Cup) подкрепя световния мир чрез футболни игри, надхвърляйки бариерите на идеология и религия. В турнира участват световно известни футболни отбори които представят различните континенти.

С подкрепата на Пеле, „Царя на Футбола”, Купата за Мир се роди от желанието за преодоляване на идеологическите различия можду нациите, и мост между расите и религиите. Купата за Мир цели да обедини всички хора по света в името на мира, като световен фестивал на характера, спортменството и честната игра. www.peacecup.com/eng

Прочетете в други страници:

.

Свържете се с нас за повече информация:

църква на обединението, обединителна църква, сун мюнг муун, империята на мун, силата на мисълта думите любовта, мотода силва, гледане на ръка

Семейна Федерация
За страницата

Други сайтове


За контакт

FFWPU, Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН.


  • Not all articles are redacted yet!