кликнете на образа за да гледате видеото


Global Peace Tour

United Nations

World Summit

Character Education

Peacemakers

MEPI
gravatar

НЛО: Кой е “Сатана” и къде се намира “Адът”?

НЛО, извънземни, полтергайсти, или просто духовни същества

САТАНА е просто
едно "Извънземно"

В наше време “за повечето хора религията се превърна в архаично убежище”, а хората вече не възприемат на сериозно нито Бог нито Сатана. До голяма степен те биват възприети като личности отнасящи се съответно с Небето или Ада, а не с тук и сега. От друга страна все повече се говори за НЛО и извънземни.

Има ли връзка между извънземните и ангелите?
Да! Първо, и ангелите не са земни, а извънземни. Второ, и в Библията и в други писания като книгата на Енох, ангелите се описват със странни летателни апарати, и имат временни контакти с хората. Не е далеч от ума да се досетим, че става въпрос за едни и същи същества. Просто в миналото сме наричали извънземните “ангели”, а летящите чинии “летящи огнени колесници”. Както между извънземните така и между ангелите хората винаги са разпознавали такива които искат да ни помогнат и такива които идват за да ни вредят. В Библейската традиция говорим за падналите ангели и за тези останали на Божията страна. В контактите с Извънземни също откриваме, че те имат религия. Следователно и те са отделени от Бог и се опитват да възстановят връзката си с Него. Както при ангелите, които са създадени като служители, свободата и творчеството са ограничени в определена област, и при извънземните свободната воля и индивидуалност са доста ограничени. Те показват невероятни способности в определена сфера, но в сравнение с човека, който е създаден като “дете на Бог”, те нямат голяма представа от Съпружеска, Родителска, Детска или Братско-сестринска любов. Тази сфера на сърцето е уникална за човека, и точно поради това човека е най-близкото до Божието сърце същество, защото само ние бихме могли да разберем Неговото Родителско сърце. Ангелите не могат, те просто изпълняват.

Защо извънземните могат да изчезват внезапно?
Понеже те са духовни същества, макар и да се проявяват субстанциално във физическата реалност те по същия начин могат и да изчезват моментално от нашата реалност. Точно поради този факт за тях не съществува време и пространство, понеже те са същества от духовната реалност.

Кой е “Сатана”
“Сатана” ако имаме в предвид Архангел Луцифер, който е гения на злото, конфликтите, разделенията и корупцията... е също извънземно, духовно същество. Едва ли е необходимо той или други подчинени му зли духове постоянно да идват и да ни влияят към раздори и корупция. Както виждаме и всред политиците и във всички други сфери на живота тази сатанинска същност е доста силно наследена, предала се от поколенията и насадена в сърцата на нас хората. Така че, “Сатана” не е вече само Луцифер с подведените от него извънземни, тръгнали да корумпират човешките сърца с омраза, егоизъм и развратност, а и всеки един от нас който живее и умножава такъв стандарт на живот. Или както Исус самия го казва, “вие сте деца на дявола, и затова вършите делата му”.

Какво е превърнало Ангелът на светлината, Луцифер в Сатана
Как едно възвишено и добро извънземно, създадено да помага на хората се е превърнало в този гени на злото и корумпира сърцата на хората до такава степен? Мутацията му в “Дявол” и “Сатана” става с помощта на човека. В момента в който Луцифер напуска позицията си на служител на човека, и решава че той е по-знаещ и следователно вместо да служи иска да господства над хората той вече се превръща в Сатана. Факт е че дори Ангелите (извънземните) са грешни, и много малко от тях имат някаква връзка с Бог.

Извънземните инициират първите сатанински религии
Подведени от Луцифер да мислят така, дори и днес повечето извънземни твърдят че са по-висши от човека и че човек трябва да ги следва... Но това е точно грехопадението и корена на проблема. Служителите създадени с интелигентността и способностите си за да служат на човека, напускат позицията си и застават в позиция на бог, да господстват над човека. Така те се превръщат във фалшиви богове... често лъжливо представящи се за такива в историята. Тези паднали ангели инициират първите сатанински религии. Те учат хората да вярват и се кланят на тях като богове и свой създатели, учат хората на сексуални оргии, противозачатъчни и хомосексуализъм. По този начин разрушават напълно възможността хората да достигнат истинската любов и създадат здрави семейства и общества близки до Бог.

Как се установява сатанинската традиция на егоизма
Така разбунтувалите се срещу Бог (Твореца) извънземни започват да учат хората на всякакви знания, но с цел да представят себе си като богове и отдалечат човечеството от истинския ни Създател. Освен че научават хората на писменост, духовни знания, Астрология, и технологични умения за правене на оръжие, те прокарват и невероятно развратени сексуални стандарти. Проблема не е че ни дават знания, понеже те са създадени да ни ги дадат, а в това че целта с която вече ги дават е да изтъкват себе си, и да развращават човечеството. Така вместо първоначалния свят на мир и любов който Бог е планирал за човечеството, историята се изпълва с кръв, насилие, несправедливост и мизерна борба за оцеляване. Вместо любов и разбирателство, носещи ни радост и свобода, човечеството се изпълва с изневери, злонамереност, конфликти дори с най-близките, в семейството, в рода, а от там и в обществото и между нациите.

Жалката позиция на Бог, отделен от собствените си деца
Създадената така сатанинска традиция се насажда дълбоко в сърцата на хората и за Бог става невъзможно да общува с нас. Дори и да се свърже с корумпираните хора те не Го разбират. От тук започва болезнената за Бог история в която той по всякакъв начин се опитва да издигне разбирането на хората за да се отделим от този корумпиран начин на живот и възстановим Неговия идеал за мир и любов. Колко жалко, че дори инициираните от Бог с огромни усилия религии толкова лесно са били корумпирани от сатанинските сили и са се превръщали в пречка за мира и любовта между хората.

Нови откровения
За да издигне чоечеството от невежеството в което е изпаднал след грехопадението, Бог постепенно е разкривал чрез различни хора все по-нови и дълбоки нива на истината. Целта обаче е един ден човечеството да може да се оттърси от егоизма и фалшивите идеологии водещи ни до конфликти и подчини извънземните ангели, включително и Сатана, с истинска любов. Дори и в наши дни Бог призовава едно 16 годишно момче за тази цел:

"Поглеждайки назад, животът ми никога не бе лесен. Той бе изпълнен със страданието на моя народ и безбройните трудности,” споделя днес, 72 години по-късно, вече възрастния Сан Мьон Мун. “Като момче на 16, аз влязох в контакт със Небесната Воля чрез молитва и през целия ми живот след това аз отдадох цялата си душа и енергия за осъществяване на Божията Воля. Аз разбрах, че основната причина за човешкото нещастие е грехопадението, което прекъсна връзката ни с Бог. Като резултат, човешките същества изпадат в състояние на духовно невежество... Моите заключения не са резултат на научно изследване. Аз достигнах до тези отговори на фундаментални въпроси, чрез общуването си както с видимия така и с невидимия свят.”

Мишената на Сатана е самия Бог
“Каква е крайната цел на Сатана?” Пита д-р Мун. “Сатана имаше, като ясна цел Самия Бог... Как Бог ще отговори, ако Сатана го попита, “Бог, когато ти ме сътвори, като архангел в началото, дали го направи от любов, която е временна или е вечна?” Мисля, че Бог ще каже, че е сътворил архангела от любов, която е вечна. Ако Той каже, че Неговата любов бе временна, тогава той самия би бил един непостоянен Бог. Ако Той не запази стандарта да обича Сатана вечно, в края на краищата ще дойде момент, когато Той няма вече да е способен да упражнява авторитета си по отношение на Сатана. Така че без значение колко Сатана може да опонира, Бог няма друг избор освен да положи условия да обича Сатана. Сатана казва на Бог, “Аз станах зъл разбойник в резултат на грехопаденеито, но ти и добрите хора не можете да използвате методи подобни на моите, нали? Аз може да харесвам да се бия, но ти не се предполага да харесваш войните. Дори когато си ударен трябва да търпиш, нали? Поради това Божията философия е тази на несъпротива. Защо? Понеже докато светът на небесния идеал не се прояви на земята, Бог трябва да обича архангела, който стана Сатана, независимо от обстоятелствата. Без зна чение колко много проблеми Сатана причинява Бог не може да го накаже. Бог може да достигне пълна победа единствено, когато Сатана сам изповяда пред Него, “О, Бог наистина е Бог. Аз се подчинявам пред Теб.” Това е проблема.”

Защо Исус призовава младия Мун
Това което Исус е призовал Мун да направи е да спре това безумие и обедини децата на Бог – разделените вярващи, и с общи усилия те да изградят първоначалния Божии идеал за свят на мир и любов. Никой преди преподобния Мун не е разбирал така дълбоко сърцето на Бог, никой дори не се е замислил за болката в сърцето на Бог, който наблюдава своите деца в това безумно и безсмислено състояние на спорове и конфликти. В прокламацията си за Мир д-р Мун предупреждава, че Бог вече не ще търпи разделенията и войните.

Според д-р Мун истината не е далеч от явна, Адам и Ева са се провалили да създадат семейство-модел на любов и разбирателство. Вместо това Библията казва, че Адам и Ева са прикрили сексуалните си органи след престъплението. Не е трудно да се досетим, че Първите ни предци са прелюбодействали Тяхната незряла и прелюбодейна любов става началото и на история от незрели семейства и незряло родителство. Резултата е липса на братска любов, и неспособност да се създадат истински семейства и от там обществото и светът на истинска любов, което е бил Божия идеал, се превръщат в една недостижима химера. Библията е ясна, «Чрез първия Адам всички умряха, чрез последния Адам всички ще живеят». Това ясно показва, че това което Адам не е успял да осъществи някой ден ще се появи друг който най-накрая ще осъществи, а това е установяването на истински семейства, а от там, истинско общество, нация и свят.

Д-р Мун в контакт с Бог и Исус достига до осъзнаването, че трябва да спрем историята на взаимни обвинения, защото те са мотивирани от нищо друго освен от егоистичните ни интереси, и да се научим да разбираме, ценим другите, и работим заедно за общочовешкото благо, а това е постигането на мирен свят основан на здрави семейства, междурелигиозна хармония и разбирателство и практика на живот за другите.Всички истински християни би трябвало да могат да разпознаят “истините” в думите и призивите на д-р Мун. Не е християнско да се подвеждаме по слухове, фалшиви обвинения, и прибързано да съдим. Напротив, християнско е да живеем в истинска любов, да изградим здрави семейства и да обичаме на практика (не просто на думи) както ближните си вярващи от други религии, така и враговете си, като с любов ги покорим и направим добри. Точно тези дълбоки християнски ценности провъзгласява и практикува д-р Сан Мьон Мун. Може да не ни харесва, че е кореец, може да не ни харесва името му, но Бог не съди по нация и име, а по сърцето и делата (плодовете). Целият живот на д-р Мун е отдаден за изпълнението на Божията воля и постигането на свят на мир.

Още като ученик Мун става младежки пастор в Неделното училище на Евангелистка църква. Казва, че на шестнайсет години е преживял първите си свръхестествени преживявания:

в молитвата си на Великден 1936 г., видял Исус Христос, който му открил, че “е определен за едно велико служение, в което Исус Христос обещал да бъде с него във всяка една стъпка“.

След тази си среща с Исус, младия Мун ясно си поставя целта да обърне тази сатанинска история и възстанови първоначалната връзка на човечеството с Бог, като установи един обединен свят на мир, хармония и любов, на основата на истински семейства. Този свят според него може да бъде установен само и единствено на основата на културата на сърцето. За да постигне това той е готов да премине през каквото и да е преследване и работи усилено да подготви фундамент за революция на сърцето във всички сфери на човешкия живот. Установяването на нов свят на мир изисква некорумпирани реформи както в образованието, политиката, икономиката, така и в религията, философията и науката.

Неизбежния път на преследване и страдание
Можем се досетим, че и на Исус и на Мун им е било ясно колко невероятно преследване и неразбиране би довело приемането на тази мисия. По тази причина 16 годишния Мун многократно отказва на Исус. Исус обаче настоява, че той е роден за това и че неговата и Божията подкрепа ще бъдат неотменно с него. Две неща днес ясно свидетелстват за силата и реалността на това преживяване: Първо, това променя напълно живота на младежа Сан Мьон Мун, и от този ден той напълно отдава живота си за изпълнението на това призвание, като едва ли някога е спал повече от 2-3 часа на денонощието. Второ, делата и постиженията на д-р Мун са безпрецедентни в историята. Нито един нормален човек, сам, без Божията подкрепа, водене и протекция не би могъл да постигне това което той успява само за 60 години.

През 1960 г. той се оженва за настоящата си съпруга Хак Ча Хан и нарича този свой брак “сватбата на агнето“. Те имат 14 деца, а днес вече и над 30 внуци.

Стратегия за Мирен Свят
За да изпълни Божията воля за промяната на света преподобният Мун създава множество бизнеси с които сам да може да финансира дейността си в полза на човечеството. Разбира се това предотвратява опитите на съществуващите в света сили да го доминират и корумпират, което скоро довежда до яростни атаки от много страни. Комунистите виждат в него враг номер едно, поради това че той ясно вижда и разкрива техните нечовешки и терористични машинации, както и фалшивата им отричаща Бог философия. Християните също се притесняват от бързото разрастване на организацията му и да не би случайно да загубят членове които са им финансов източник. Политици търсят лична изгода и признание като инициират политически натиск и преследване. Но до голяма степен всичко това е необходимо за да може той бързо да направи необходимото изплащане за човешката грешна история и така без възможност за обвинения от сатанинска страна да получи Божията благословия.

Най-успешната религия на 20 век
В разгара на всички атаки и фалшиви обвинения за период от 10 години той създава центрове на Асоциацията в над 100 града в Корея. Невероятната е вълната от преследване от страна на отчаяни в алчната си завист пастори, интересуващи се само да не би случайно да загубят някой последовател с повече пари, а не от това каква е Божията воля и защо Исус е призовал Мун а не тях.

Д-р Мун от мизерията и от абсолютна бедност обаче се издига с невероятен труд и денонощна работа и става процъфтяващ бизнесмен като натрупва значително богатство от търговия с фармацевтични продукти, чай, и други много полезни продукти. Вместо да се отпусне и заживее богато той продължава да работи още по-неуморно, като дори не оставя наследство на децата си, нито си позволява да притежава лични имоти или средства. Всичко което създава го прави заради бъдещото благоденствие на човечеството. Хора правили това винаги са били атакувани през историята. Явно сатанинския егоистичен свят мобилизира всичките си средства да унищожи тази искра на истинска любов която Бог се опитва да възпламени на земята.

Мун Сан Мьон развива също и тежка промишленост и внася нови технологии което става основа за бъдещето развитие на автомобилното производство в Южна Корея. Дори днес невежи християни го обвиняват, че произвеждал оръжие (но всъщност говорим за производство само на части за съчмени пушки, за да избегне задължителния закон в Корея че всяко предприятие трябва да произвежда и нещо за въоръжаването, понеже му е било ясно, че злите езици няма да пропуснат да използват това против него и така да осуетят Божието провидение).

Ключът към мира:
MЕЖДУНАРОДНИ СВАТБИ

Сун Мьон Муун е известен най-вече с международните сватбени обреди, целящи премахването на бариерите между нации, раси, религии и култури. Не той, както неосведомените си мислят, оглавява тези световни фестивали на семейства, а представители от всички основни религии благославят брака на тези семейства решени да живеят в истинска любов и възпитат децата си на живот за другите отвъд религиозните и расови бариери . В тези свети церемони участват хиляди негови последователи и милиони които са представители на други религии и вярвания. Не както критичната митология гласи, че се бракосъчетават едновременно без да познават бъдещия си спътник в живота предварително, двойките в болшинството от случаите са били вече женени от години. Дори малкото двойки успели да намерят начин да бъдат съчетани от д-р Мун, първо се срещат и решават лично, че не само харесват този партньор но и му вярват и са готови да го обичат, или я обичат, с цялото си сърце за вечността. Едва тогава те могат да участват в Святата Благословия. Но и тогава те трябва да покажат своята вярност и любов на практика в период от 1-2 години преди да могат да сключат официален брак и започнат интимен семеен живот. Така се избягва нуждата от разводи, незрели връзки които бързо се разпадат, и партньорите наистина имат достатъчно време да се опознаят напълно и да изградят истинска и дълбока връзка преди още да встъпят в каквито и да било сексуални по рода си взаимоотношения.

Дали този тип брак “освобождава от първородния грях и впоследствие осигурява раждането на безгрешни деца" само Бог може да каже, но със сигурност той освобождава бъдещите поколения на такива семейства от греха на егоистичните злини извършени през историята срещу други религии, раси, култури и нации. А много добре знаем че историята е изпълнена с такива кръвопролития, предразсъдъци и корупция на сърцето.

Прочетете в други страници:

.

Свържете се с нас за повече информация:

църква на обединението, обединителна църква, сун мюнг муун, империята на мун, силата на мисълта думите любовта, мотода силва, гледане на ръка

Семейна Федерация
За страницата

Други сайтове


За контакт

FFWPU, Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН.


  • Not all articles are redacted yet!