кликнете на образа за да гледате видеото


Global Peace Tour

United Nations

World Summit

Character Education

Peacemakers

MEPI
gravatar

Есе: Истинската любовИстинската любов


Какво е истинската любов? Самата и същност ясно показва как да я открием, и как да постигнем истинско щастие в живота си। Истинската любво е даваща, а не вземаща:

"Нейната същност е да дава, да живее за благото на другите и за благото на цялото. Истинската любов дава, забравя, че е дала, и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост." - Сан Мьон Мун

Често младите се залъгват, че Истинската любов е да си влюбен до уши. Но качеството на "истинска" се определя от нейната непроменливост, абсолюбност и вечност. Ако любовта е егоистична тя никога няма да изпълни тези изисквания, а напротив ще е обречена на конфликти, спорове, дразги, разпри и едва ли ще издържи дълго и ни донесе дълготрайно щастие. Няма нужда да проверявате сами, егоистичната любов само ще отрови сърцата ви с болка, само-измъчващи ни терзания и копнежи които никога нчма да се изпълнят. Единствено Истинската всеотдайно даваща и безкористна любов описана по-горе може да ни направи истински щастливи и свободни.
Най-добър пирмер за истинска любов е любовта на родителя към детето:

"Откриваме я в радостното и любещо сърце на майката, която люлее бебето в ръцете си и го кърми. Истинската любов е жертвоготовна любов както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на своите родители. Когато сме свързани в едно чрез истинската любов, можем да бъдем заедно завинаги, като непрестанно се радваме на взаимната си компания. Истинската любов привлича всички неща във Вселената към нас, дори Бог ще дойде и ще обитава в нас. "

Докато фалшивата любов само носи болка и конфликти то обратно на това Истинската любво премахва бариерите и може да преодолее всяко препятствие:

"Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни. Основните характеристики на Божията истинска любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че, който практикува истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело. Ето защо животът за благото на другите, животът на истинска любов е абсолютната предпоставка да се влезе в Небесното царство."

Свят на щастие без завист, антагонизъм и корупция
Разрешаването на проблемите в обществото е възможно само ако то е изпълнено с здрави семейства основани на истинска любов. Любовта е целта на нашия живот и продължава дори отдвъд... Когато светът бъде основан на истинската любов това ще бъде дългообещаното Небесно царство. Д-р Мун заявява:

"Какво представлява Небето? Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят."

Ако се огледаме около нас често виждаме корупция на политици, служители... откриваме много користни интереси които пропиват обществото. И в обществото и дори в медиите често се прокарват дразги, омраза, лъжи, критики... този свят сега едва ли отразява идеала за Небесно царство.

"Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радостта за цялото."

Любовта е необходима като въздуха
"Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат истинска любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство, както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов."

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
Само Любовта остава Истинската любов е СПОСОБНОСТТА НИ ДА ЖИВЕЕМ ЗА ДРУГИТЕ. Бог гледа сърцата ни... Само любовта остава, всичко друго ще одпадне...
Любовта и общуването в семейството Любовта НЕ Е САМО ЧУВСТВО, тя е собствената ни способност да я даваме и стандарта на характера, сърцето ни...
Любов без предразсъдъци Любов: ИСТИНСКА или ЕГОИСТИЧНА
Истинската любов и забранената любов ...корена на човешкото зло, от злоупотребата с любовта.

Прочетете в други страници:

.

Свържете се с нас за повече информация:

църква на обединението, обединителна църква, сун мюнг муун, империята на мун, силата на мисълта думите любовта, мотода силва, гледане на ръка

Семейна Федерация
За страницата

Други сайтове


За контакт

FFWPU, Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН.


  • Not all articles are redacted yet!