кликнете на образа за да гледате видеото


Global Peace Tour

United Nations

World Summit

Character Education

Peacemakers

MEPI
gravatar

ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ЕДОНО СЕМЕЙСТВОНадежда за мир:
"Едно сърце, едно човечество, един Бог"
„Всички вярващи имат общо духовно наследство, което е вярата в единствения Бог"

Заяви Папският съвет за междурелигиозен диалог. Кардинал Жан Луи Торан, председател на ватиканското ведомство подчерта, че „Бог е единствения, който дава смисъл на човешкия живот и история”. „Като християни – каза кардинала – ние сме длъжни да търсим истината, да я обичаме, да я защитаваме и я предаваме”. Само два месеца по късно ролята на междурелигиозния диалог бе дискутирана и в Обединените нации.

Междурелигозна младеж призова за Междурелигозен съвет в ООН

Представителите на младежки организации от различни религии призоваха за Междурелигиозен парламентарен съвет в ООН. Те подчертаха ключовата роля която един междурелигиозен съвет би играл във ООН в усилията за постигане на мир. Посланниците в Обединените нации организиращи събитието специално се обърнаха за подкрепа от представителите на Федерацията за Вселенски Мир основана от д-р Сан Мьон Мун.

"Бог е Родител на цялото човечество"

(на снимката: Междурелгиозна конференция на Федерацията за вселенски мир)
Сан Мьон Мун е известен с обширната си дейност в областта на междурелигозния диалог. Неговия модел за обединение са всеобщите действия и разбирането, че Бог е родител на цялото човечество, а не на съответна религия. В миналото Корейския религиозен лидер работи усилено за обединение на религиите в борбата с атеистичния комунизъм. В последствие той става водеща фигура във борбата с аморалността, отново мобилизирайки представители от всички религии за съвместни действия. Сега неговите неговите организации са лидери в усилията за Световен Мир, чрез преодоляване на етническата и религиозната омраза.

Мюсулмани, Християни и Евреи са Братски религии


Израел: Проекти за мир "Едно сърце, едно човечество, един Бог"
Проектите които Федерацеята за мир организира в Близкия изток, Middle East Peace Initiative, включват широк спектър от междурелигиозни събития, пътувания до святите места в Израел, междурелигиозен диалог, култруни инициятиви, спортни програми и проекти за служене. С тези ралита за мир, под наслов, "Едно сърце, един Бог," успешно обединяват лидери от трите братски - Аврамови религии; Християни, Мюсулмани и Евреи.

Мирът е невъзможен без Междурелигиозно помирение

Без религиозно помирение световния мир е непостижим. Преподобния Мун не вижда това помирение посредствум теологически диалог и компромиси, а единствено чрез силата на любовта; изразена в общите действия за ценности, които всички признаваме.

В Прокламацията за мир направена в над 120 страни пред политици и видни социални лидери се заявява: "В Близкия изток, едно от огнищата на напрежение в света, юдеи, християни и мюсюлмани, откриват възможности чрез философията за мир на преп. Мун да започнат диалог в ново измерение. През изминалите десетилетия инициираната от преп. Мун Обединителна мисъл изигра решаваща роля в това да се сложи край на Студената война."

СРОДНИ ТЕМИ:
Мечтата за мир на Лутер Кинг, Ганди и Муун
Папски съвет за междурелигиозен диалог
Междурелигиозен съвет в ООН
.

Прочетете в други страници:

.

Свържете се с нас за повече информация:

църква на обединението, обединителна църква, сун мюнг муун, империята на мун, силата на мисълта думите любовта, мотода силва, гледане на ръка

Семейна Федерация
За страницата

Други сайтове


За контакт

FFWPU, Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН.


  • Not all articles are redacted yet!