кликнете на образа за да гледате видеото


Global Peace Tour

United Nations

World Summit

Character Education

Peacemakers

MEPI
gravatar

Папският съвет за междурелигиозен диалог и д-р Муун

.
04/06/2008

Папският съвет за междурелигиозен диалог подготвя документ в диалога между религиите

Междурелигиозни събития, междурелигиозен диалог, културни инициятиви. Д-р Муун успешно обединява лидери от трите Аврамови религии; Християни, Мюсулмани и Евреи.

В Рим започна работа пленарната сесия на Папския съвет за междурелигиозен диалог на тема „Диалогът в истината и милосърдието: пасторални ориентири”. Целта на сесията е подготовката на документ, съдържащ „водещи линии” в помощ на католиците в отношенията им с хора и общности от други религии.

„Всички вярващи имат общо духовно наследство, което е вярата в единствения Бог"

Кардинал Жан Луи Торан, председател на ватиканското ведомство подчерта, че „Бог е единствения, който дава смисъл на човешкия живот и история”. „Като християни – каза кардинала – ние сме длъжни да търсим истината, да я обичаме, да я защитаваме и я предаваме”. База за ориентирите са Десетте Божи заповеди, които според кард. Торан са своеобразна „универсална граматика, която всички вярващи могат да използват в отношението си към Бог и ближния”. За кардиналът, важното е „вярващите да могат да споделят своите духовни убеждения и вземат под внимание убежденията на другите”, тъй като „всички вярващи имат общо духовно наследство”, което е „вярата в единствения Бог, сакралността на живота, нуждата от братство и молитвата”. Само два месеца по късно ролята на междурелигиозния диалог бе дискутирана и в Обединените нации.

Междурелигиозна младеж призовава за Междурелигиозен парламентарен съвет в ООН

През септември в Женева се състоя “Женевската конфенция по Междурелигиозно коопериране и протекция на човешките права и достойнство”. Пред близо 280 религиозни и обществени лидери, дипломати и представители от ООН бе обърнато специално внимание на приноса на вярата за мира.

Представителите на младежки организации от различни религии призоваха за Междурелигиозен парламентарен съвет в ООН. Те подчертаха ключовата роля която един междурелигиозен съвет би играл във ООН в усилията за постигане на мир. Посланниците в Обединените нации организиращи събитието специално се обърнаха за подкрепа от представителите на Федерацията за Вселенски Мир на д-р Мун.

(на снимката: Междурелгиозна конференция на Федерацията за вселенски мир)
Сан Мьон Мун е известен с обширната си дейност в областта на междурелигозния диалог. Неговия модел за обединение са всеобщите действия и разбирането, че Бог е родител на цялото човечество, а не на съответна религия. В миналото Корейския религиозен лидер работи усилено за обединение на религиите в борбата с атеистичния комунизъм. В последствие той става водеща фигура във борбата с аморалността, отново мобилизирайки представители от всички религии за съвместни действия. Д-р Мун и неговите организации са лидери в усилията за Световен Мир, чрез преодоляване на етническата и религиозната омраза.

Проектите които той организира в Близкия изток, Middle East Peace Initiative, включват широк спектър от междурелигиозни събития, пътувания до святите места в Израел, междурелигиозен диалог, култруни инициятиви, спортни програми и проекти за служене. С тези ралита за мир, под наслов, "Едно сърце, един Бог," д-р Муун успешно обединява лидери от трите братски - Аврамови религии; Християни, Мюсулмани и Евреи. Чрез тези проекти за мир политическия и религиозния свят се събужда за реалността, че без религиозно помирение световния мир е непостижим. Преподобния Муун не вижда това помирение посредствум теологически диалог и компромиси, а единствено чрез силата на любовта; изразена в общите действия за ценности, които всички признаваме.


Израел: Проекти за мир "Едно сърце, едно човечество, един Бог"
От Прокламацията за мир направена в над 120 страни: "В Близкия изток, едно от огнищата на напрежение в света, юдеи, християни и мюсюлмани, откриват възможности чрез философията за мир на преп. Мун да започнат диалог в ново измерение. През изминалите десетилетия инициираната от преп. Мун Обединителна мисъл изигра решаваща роля в това да се сложи край на Студената война."

Тази година е посветена на междукултурния диалог

При представянето на европейската година, европейският комисар по образованието, културата и младежта, словакът Ян Фидел заяви, че задачата на Европа е „да се справи с важни предизвикателства, вкоренени в интеркултурните взаимоотношения, произхождащи от културните и религиозни различия на Стария континент”. В този случай диалогът играе ролята на инструмент за обединение на Европа и е продължение на един процес, започнал преди 50 години, в момент, когато разширяването на Съюза и глобализацията акцентират върху мултикултурния диалог на много държави, подчертавайки голямото разнообразие от езици, религии, етнически групи и култури, които присъстват на европейска територия. За подобряване на диалога между отделните културни идентичности, са посветени многобройни инициативи през цялата година, които включват широка информационна кампания, изследвания и проучвания, седем специални проекта и 27 национални проекта. Специалните проекти предвиждат привличане на граждани от страните членки и касаят сферите на градската култура, народните изкуства, участието на младежи, емигранти, медии, обмен на местни инициативи, дейности на отделните имигрантски общности.
В Брюксел са предвидени дебати, като всеки един от тях ще се занимае с въпроса за междукултурния диалог от определен специфичен ъгъл, в сферата на следните теми: медии, културни блага и дейности, място на работа, междурелигиозен диалог, младежи и образование, миграция и интеграция. Сайта, посветен на тази година е www.dialogue2008.eu. Той е изготвен в сътрудничество с различни обществени организации и има за цел да предостави едно общо европейско място за интеркултурен диалог. Сайта съдържа секция, носеща наименованието „Партньори”, която цели да създаде мрежа от контакти и обмяната на опит в самия Европейски съюз.

На скоро дори и в Г-8, групата на 8-те икономически най-големи държави, бе дискутирана острата нужда от прокарване на ценности в икономиката. Дори те започват да осъзнават, че само икономическите и политически усилия няма да доведат до разрешение на световните проблеми. Д-р Мун заявява, "... през историята, хората непрестанно са работили за мира единствено възоснова на човешките усилия... движенията за мир неизбежно са стигали до предела на своите възможности и са приключвали неуспешно... Ето защо Обединените нации, които тръгнаха с прекрасната мечта да осъществят световен мир, днес трябва да признаят своите вродени ограничения." Той призовава за Междурелигиозен съвет в ООН със думите, "Човечеството най-после трябва да осъзнае, че всички религии говорят не за различни богове, а за един и същи Абсолют. При правилно разбиране на Бог бихме осъзнали, че всички сме Божии деца и че всички религии помежду си са като сестри, тъй като произхождат от един Бог." Само когато осъзнаем това", обяснява той, "можем да се обединим отвъд религия и националност, и издигнем универсалните ценности необходими за постигането на истинския мир.
.

Прочетете в други страници:

.

Свържете се с нас за повече информация:

църква на обединението, обединителна църква, сун мюнг муун, империята на мун, силата на мисълта думите любовта, мотода силва, гледане на ръка

Семейна Федерация
За страницата

Други сайтове


За контакт

FFWPU, Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН.


  • Not all articles are redacted yet!