кликнете на образа за да гледате видеото


Global Peace Tour

United Nations

World Summit

Character Education

Peacemakers

MEPI
gravatar

СФСМО Религията - Семейството - Съвестта

Най-успешната нова религия

Според Института за изучаване на религиите, е движението на д-р Муун;


25 години Вашингтон Таймс
Международни свадби за Мир
Сената на САЩ награждава Муун
Прокламация за Мир

За мир в Близкия Исток:


Без религиозно помирение световния мир е непостижим. Д-р Муун успешно обединява лидери от трите Аврамови религии; Християни, Мюсулмани и Евреи.

Папски съвет за междурелигиозен диалог
Междурелигиозен съвет в ООН
Глобален Фестивал за Мир

Бъдещата революция на сърцето

Революция на сърцето, съвестта и любовта, според д-р Мун е възможна единствено в семейството.


Днешната култура на Свободен секс е причина за разпадане на семействата поражда невярност, прелюбодеяние, омраза, насилие в обществото. .Семейството е училището на истинската любов
Семейството е основата на обществото и на разрешаването на всички социални проблеми.

Прочетете в други страници:

.

Свържете се с нас за повече информация:

църква на обединението, обединителна църква, сун мюнг муун, империята на мун, силата на мисълта думите любовта, мотода силва, гледане на ръка

Семейна Федерация
За страницата

Други сайтове


За контакт

FFWPU, Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН.


  • Not all articles are redacted yet!