кликнете на образа за да гледате видеото


Global Peace Tour

United Nations

World Summit

Character Education

Peacemakers

MEPI
gravatar

Пастори свидетелстват за преп. Муун

Пастори свидетелстват за преп. Муун и обграждащите го чудеса. Исус дава откровения на пастори за мисията на противоречивия религиозен лидер.

ОТКРОВЕНИЯ ОТ БОГ И ИСУС ЗА Д-Р МУУН

Аз съм... тук: 144 ЕСЕТА НА ХРИСТИЯНСКИ ПАСТОРИ

Американската организация на пасторите ACLC е събра в книгата „Аз съм тук” свидетесва за Исус и Сан Мьон Муун. Християнските пастори свидетелстват за чудесата обграждащи д-р Муун.

Свидетелства от последователите на Исус за чудесата около него възпламеняваха вярата на християните през вековете. Днес самите християнски пастори споделят как Бог и Небето са потвърдили за тях идентичността и значимостта на работата на Д-р Муун и семейството му за установяване на Божия свят на Мир на земята.

Предсказанията на Баба Ванга за Месиянска личност
Предсказанията за "самоунищожението на човечеството" и "края на света"
ГЕНЕЗИС Inception 2010 - СИЛАТА НА ЕДНА ИДЕЯ
Нострадамус - Ядрена Война или Мир
Самата инициаторка на тази колекция споделя как Исус я е уверил за своето присъствие докато тя за първи път е изучавала Божествения Принцип – съставящ основните откровения на Сан Мьон Мун. „Никой не може да чете тази книга без да почувства искреноста на пасторите, които чрез Небесното водене са повярвали и дошли да следват Истинските Родители. Пръсъствието на Бог и Исус е явно в техните преживявания,” заявява пастор от Петдесятната църква.

За много обаче, които не са получили такова потвърждение от Небето е шокиращо и трудно да повярват факта, че Исус неотменно подкрепя Преподобния Муун. Сан Мьон обаче е бил призован още на 16 годишна възраст от самия Исус, който му се явява в откровение да доведе изпълнението на Божията воля на земята. Исус го уверява, че негоата неотменна подкрепа ще бъде във всяка стъпка с него. Този момент е точно предсказан в Библията. В Откровения 2:26 се предсказва недвузначно, „И на този, който победи... за да върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга (символ на месиянската роля) както и Аз съм получил от Своя Отец. И ще му дам зорницата (символ на новата истина). " Младия тогава Муун прекарва години в търсене на истината като свободно разговаря с Исус и светците в рая. В своите духовни общения с Бог, Сан Мьон Муун получава откровение, разкриващо основните аспекти на Божията Воля за живота на хората. Тези откровения са систематизирани в книгата "Божествения принцип" и разкриват начина по който Бог е работил ви историята, както и дават отговор на спорните въпроси които са разделяли християнството и човечеството досега.

КРИТЕРИИ ЗА МЕСИЯТА
ЦЕЛТА НА МЕСИЯТА
ТЪРСЕТЕ СПАСИТЕЛЯ
Предсказания на Ванга
БИБЛИЯТА ПРЕДСКАЗВА
За изграждането на Идеалния Свят на Мир и Любов
Тези които са честни спрямо себе си ще се поинтересуват сами да разберат дали Бог работи чрез Преподобния Мун. Самия Исус ни подсказва, „по плодовете му ще го познаете.” Или както Проф. Д-р Мортън Каплан, от Чикагския Университет заявява, „Работата на Преподобния Мун и неговото движение могат да преместят планини и може бе един ден че служат като опората на Архимед за промяната на света.” „Запознайте се с обхвата на дейностите на Д-р Муун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали виждате Божията ръка зад всичко това.”

Целия живот и дейност на Д-р Муун е отдаден за изпълнението на Божията воля, и установяването на Света на Мир, Любов и Разбирателство между хората. Кой би могъл да критикува това. Той създава и финансира стотици организации посветени на Световния мир и създаването на истински семейства. Самата Библия заявява, „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.” А Татко Муун определено е шампион всред всички миротворци в историята. И разбира се, невежеството не е оправдание за да не признаем поне това ако погледнем делата му. Милиони вярват, че той е Второто пришествие, дори и онователите на световните религии свидетелстват за това в множество послания от Духовния свят.

За нас е трудно да повярваме факта, че Исус неотменно подкрепя преподобния Мун. Но ако Исус Христос е избрал да работи с него то можем ли ние да протестираме. Не можем да отречем Откровения 2:26, „И на този, който победи ... за да върши дела, чисти като Моите," казва Исус, "ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както и Аз съм получил от Своя Отец." Да даде власт над народите, както той е получил месиянската мисия от Бог, на човек който ще управлява всички народи с жезъла на правдата. Много вярващи по цял свят получават откровения днес, че това обещание се е изпълнило чрез Сан Мьон Мун. Прочетете още:
Второто пришествие: ЧРЕЗ РАЖДАНЕ

Прочетете в други страници:

.

Свържете се с нас за повече информация:

църква на обединението, обединителна църква, сун мюнг муун, империята на мун, силата на мисълта думите любовта, мотода силва, гледане на ръка

Семейна Федерация
За страницата

Други сайтове


За контакт

FFWPU, Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН.


  • Not all articles are redacted yet!